BẢNG GIÁ THUÊ XE

Nhãn Hiệu Loại xe KM/Tháng/26 Ngày/Tháng Giá thuê bao phát sinh KM Ngoài Giờ Phát Sinh Ngày

Toyota

Đời xe 2022

7c 2600 KM 20.000.000 5.000 40.000 800.000

Toyota

Đời xe 2022

7c 2600 KM 35.000.000 9.000 80.000 1.300.000